Doradca Techniczno-Handlowy (dolnośląskie)

Dane personalne (imię, nazwisko, email, telefon komórkowy)
*
*
*
*
Dostępność
*
Plik CV
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Prawo jazdy
Wybór regionu
*
Oczekiwania finansowe
*
Doświadczenie
*

*

*

Wykształcenie
*


*

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Timac Agro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 15, 62-081, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem 163612. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Timac Agro Polska w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie wypełniając obowiązek informacyjny wyjaśniamy, że:

  1. Administrator zbiera dane osobowe i prowadzi operacje na danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  2. dane osobowe przetwarzane są w czasie trwania obecnego procesu rekrutacji
  3. odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty powiązane z Administratorem, świadczące na jego rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
  4. dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
  5. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat.
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać przeprowadzenie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania danych osobowych,
  2. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania przeniesienia danych osobowych w przypadku ich automatycznego przetwarzania,
  4. złożenia skargi do organu nadzorczego.